Despre Noi


 

ROMÂNIA – JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE JIMBOLIA

Str. Tudor Vladimirescu nr. 63-66

DESCRIEREA CENTRULUI

Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia este amplasat în oraşul Jimbolia, str.Tudor Vladimirescu, nr.63-66.
 
Din punct de vedere al amplasamentului sunt întrunite toate condiţiile necesare unei bune funcţionări, căminul este situat în zona central a oraşului, foarte aproape de Primarie, Biblioteca orăşenească, policlinică, biserici, farmacii, spaţii comerciale, iar pentru deplasări pe distanţe mai mari dispunem de transport propriu.
 
Beneficiarii trăiesc într-o locaţie sigură şi accesibilă, clădire rezistentă, curată şi igienizată, respectă normele PSI, depozitarea şi aruncarea deşeurilor. În interiorul căminului există adaptări şi echipamente pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor.
 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia are autorizaţii legale de funcţionare, este racordat la reţeaua de curent electric, reţeaua de apă, dispune de instalaţie termică modernizată.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia cuprinde trei clădiri, o cladire structurată pe două nivele (parter + etaj)iar celelalte doua clădiri doar parter. Capacitatea de găzduire în sistem rezidenţial este de 70 de locuri.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia asigură beneficiarilor condiţii de locuit de bună calitate, decente.
 
Găzduirea beneficiarilor în Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia se face pe perioadă nedeterminată în funcţie de nevoile individuale ale fiecărui beneficiar. Spaţiile (atât interioare cât şi exterioare) unde se desfăşoară activităţi, sunt amenajate şi dotate adecvat nevoilor beneficiarilor rezidenţi.
 
Dormitoarele cu 2, 3, 4 şi 5 locuri sunt destul de mari, astfel încât permit autonomia şi mobilitatea beneficiarilor. Acestea oferă siguranţa beneficiarilor, ţinând cont de caracteristicile şi nevoile lor, pune la dispoziţie paturi, noptiere, fotoli, masuţe, dulapuri, cuier, TV LCD, surse de lumină naturală şi iluminat de plafon.
 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia dispune de spaţii suficiente utilizate în comun de către beneficiari, conform misiunii centrului şi nevoilor beneficiarilor. Spaţiile comune ale centrului rezidenţial includ:

 • spaţii pentru activităţi de recuperare - socializare,
 • spaţii pentru activităţi de terapie ocupatională/ ergoterapie,
 • spaţii în aer liber,
 • spaţii destinate asistentei medicale curente,
 • spaţii destinate activităţii de kinetoterapie.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia asigură beneficiarilor spaţiile igienico-sanitare suficiente amenajate şi dotate cu echipamente corespunzătoare numărului şi nevoilor beneficiarilor.
 
Toaletele sunt amenajate cu materiale care permit igenizarea rapidă (gresie, faianţă) şi sunt dotate cu instalaţiile necesare (cabină W.C. şi chiuvetă) şi materiale consumabile, uzuale (săpun, hârtie igienică etc.).
 
Grupurile sociale sunt dotate cu cadă şi cabine pentru duş amenajate cu materiale ce pot fi uşor igienizate (gresie, faianţă) fiind dotate cu echipamentele şi materiale consumabile necesare. În toate spaţiile igenico-sanitare apa rece şi apa caldă este furnizată permanent.
 
Beneficiarii au acces la spaţiile igenico-sanitare în condiţii de siguranţă, funcţionalitate şi condiţiile de respectare a demnităţii, intimităţii personale.
 
Unitatea este dotată cu o spălătorie, în cadrul căreia sunt maşini de spălat automate pentru curăţarea şi igenizarea rufăriei , uscător de haine, respectându-se normele stricte de igienizare, respectiv circuitul rufelor murdare până la călcare şi depozitare.
 
Accesul unei persoane în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:
 • necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
 • nu se poate gospodări singură;
 • este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
 • nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.
Centrul asigură condiţii corespunzătoare de:
 • găzduire şi de hrană;
 • îngrijiri medicale;
 • recuperare şi readaptare;
 • activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber;
 • asistenţă socială şi psihologică.
Servicii asigurate în centru:
a)
 • servicii sociale, care constau în:
 • ajutor pentru menaj;
 • consiliere juridică şi administrativă;
 • modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă.
  b) servicii sociomedicale, care constau în:
 • ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale;
 • asigurarea unor programe de ergoterapie;
 • sprijin pentru realizarea igienei corporale.
  c) servicii medicale, care constau în:
 • consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată;
 • servicii de îngrijire-infirmerie;
 • asigurarea medicamentelor;
 • asigurarea cu dispozitive medicale;
 • consultaţii şi îngrijiri stomatologice.