ADMITERE

Conditii de admitere în cămin:

Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia este destinat realizării măsurilor de asistenţă socială primare şi specializate în domeniul protecţiei vârstnicilor care:

  • nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
  • nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  • nu se pot gospodări singure ori necesită supraveghere şi îngrijire specializată chiar dacă au familii şi resurse financiare suficiente;
  • se află în imposibilitatea de a-şi asigura autonom nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice şi psihice;
  • se află în situaţii de risc în familie
  • să aibă domiciliul în judeţul Timiş
  • să aibă împlinită vârsta standard de pensionare, stabilită prin cadrul legal în vigoare;
  • să nu aibă autonomia pierdută în totalitate.

PROCEDURA DE ADMITERE (cuprinde atat ACTELE NECESARE, cat si CONTRIBUTIA DE INTRETINERE,cat si MODELUL ANGAJAMENTULUI